Angol Nyelvoktatás

ANGOL NYELVOKTATÁS

Szeretnél folyékonyan beszélni angolul?
Gondot okoz áthidalni a magyar és angol nyelv közti szakadékot?

Számomra a nyelvoktatás nem pusztán az angol nyelv kizárólagos tanítására szorítkozik, hanem egyfajta mentorálás is.

Az órákon olyan közvetlen, támogató légkört teremtek, ahol már sem a komplexusok, sem a gátlások nem akadályozzák a tanulót a nyelv elsajátításának folyamatában.

A legfontosabb a cél meghatározása, hogy miért is szeretne valaki tanulni és az angol tudással mit szeretne elérni.

Önbizalom növeléssel, bátorítással, pozitív megerősítéssel és motiválással segítem a tanulni vágyókat, hogy legyőzzék az akadályaikat és elinduljanak a fejlődés útján, a későbbiekben pedig elérjék a kitűzött célt.

A nyelvtanuló akkor motivált, ha folyamatosan kap visszacsatolást a tanártól, amely erősíti az önbizalmát.

Célom a diák fejlődése, a kíváncsiság felkeltése, valamint az angolnyelv megszerettetése.

Az egyén igényeihez igazítva online, interaktív videokonferencián keresztül oktatok.

Az általános angol nyelvoktatáson kívül lehetőség van a következők közül választani: nyelvi szinten tartás, nyelvtani rendszerezés, középfokú nyelvvizsgára való felkészítés, felsőfokú nyelvvizsgára való felkészítés, és érettségi felkészítés.

Korrepetálást vállalok
iskolás tanulók részére, amennyiben nem tudnak lépést tartani az iskolai
tananyaggal.

Elég gyakori jelenség az iskolákban, hogy egy osztályon vagy csoporton belül nem egy szinten vannak a tanulók, de a tananyaggal haladni kell mindezt figyelmen kívül hagyva.

Ilyenkor fontossá válik a korrepetálás vagy felzárkóztatás, különben a lemaradás miatt a sok kudarcélmény miatt a tanuló elveszíti a motivációját az angol nyelvtanulás iránt.

Pár alkalom után a diákoknak már sikerélménye van az iskolában és hatalmas lendülettel kezdnek tanulni a pozitív visszacsatolás eredményeként.

Az angol nyelvoktatás ára: 12 000 Ft/ 90 perc